Varför arbetar inte palestinaaraberna?

Varför får de oändliga donationer, men gör i stort sett ingenting för att få exportinkomster?

Det står redan i Osloavtalet att båda sidor ska arbeta för industriellt samarbete.

Det engelska originalet säger:

  • d. seek ways to increase Palestinian industrial output through, inter alia, the promotion of a program of industrial parks or zones in accordance with an agreed concept and in cooperation with all relevant institutions; and
  • e. dedicate special efforts to attract the international business sector and in particular multinational firms.

Vilket Google översätter till:

  • d. försöka hitta sätt att öka palestinsk industriproduktion genom bland annat främjande av ett program av industriella parker eller zoner i enlighet med ett överenskommet koncept och i samarbete med alla berörda institutioner, och
  • e. ägna särskilda insatser för att locka det internationella näringslivet och i synnerhet multinationella företag.
Den stora frågan, som jag aldrig hört någon förklaring på, är varför denna överenskommelse mellan Israel och Arafat aldrig nämns och inget har gjorts något åt? Tvärtom, EU arbetar frenetiskt på att ta jobb från palestinaaraberna, se till exempel här, där du ser att deras försök att tvinga ”sättlarna” att inte ge jobb till araber skulle innebära att 30.000 av dessa blev arbetslösa – vad ska de leva av?

Kan man sätta upp industrier i Kina kan man i area A och B av Judéen/Samarien, som kontrolleras av PA, Abbas regim.