ISIS laddar upp i Libyen för attack mot Europa.

För en ISIS-terrorist är det en smal sak att komma från Libyen till Italien, och med pengar i fickan behöver han inte stoppa vid flyktinguppsamlingsläger. Bara ta tåget till Stockholm, är han inne i Schengen stoppar ingen honom, särskilt inte en svensk gränsvakt.

Men svenska massmedia och politiker är ointresserade som alltid.

Jämför när Obama fick för sej, mot Kongressen, att han kände för att avliva Khaddafi som höll landet mycket stabilare än det näste av terrorgrupper som är där nu. Då hjälpte EU gärna till nu när EU verkligen hotas händer inte ett skvatt.Libyen:

ISIS Bombare hotar att invadera Europa

Förövarna av dödliga Corinthia Hotel-attacken förra månaden säger att ISIS närvaro på gränsen till Italien är en språngbräda för expansion i Europa.

Av Ari Soffer
Första Publikation: 2015/02/25, 11:05 / Senast uppdaterad: 2015/02/25, 11:09

ISIS terrorister i östra Libyen [bilder i det engelska originalet]

Reuters

En video släpptes av ISIS i Libyen och publicerades av arabiskspasråkiga Asharq al-Awsat visar de två förövarna av en dödlig attack på Corinthia Hotel i januari, och  hotar att ISIS:s nyinrättade närvaro i landet skulle kunna användas som en språngbräda för att invadera Europa .

Filmerna i sig tros ha tagits i västra Libyen, där ett rivaliserande parlament har inrättats i staden Tripoli mitt under pågående våldsamma oroligheter mellan olika stridande fraktioner i landet, som har varit utan en effektiv central regering sedan störtandet av Gaddafiregimen under 2011.

De två terroristerna – som dödades under den blodiga attacken den 17 januari, som lämnade 10 övriga döda, däribland en amerikansk och två franska medborgare – identifieras som utländska krigare ”Abu Ibrahim” från Tunisien och ”Abu Salman” från Sudan.

Den maskerade sudanesiska jihadistenörjar videon med en uppmaning till libyerna att ”resa sig” mot väststödda libyska regeringen, som är baserad i östra libyska staden Tobruk.

Hans tunisiska partner – vars ansikte är avtäckt men suddigt – hävdar att ISIS avser att använda sina baser i Libyen för att ”öppna portarna” till ”Maghreb” eller norra Afrika.

[se video nedan]

بوابة الوسط | كلمات منفذي هجوم فندق كورنثيا في … av AlwasatChannel

Även om ISIS – eller den islamiska staten, eftersom den hänvisar till sig själv – huvudsakligen är baserad i Syrien och Irak, har dottersvulster varit aktiva under en tid i delar av norra Afrika, särskilt på Egyptens Sinaihalvö, där Ansar Bayt al-Maqdis jihadist-grupp förra året lovade sin trohet till ISIS ledare Abu Bakr al-Baghdadi.

Men så sent som förra månaden slog den islamistiska terrorgruppens närvaro i Libyen rubriker, när det sändes den brutala massmordet av 21 koptiska kristna, vilket utlöste vedergällningsflygangrepp från Egypten och en massutvandring av egyptiska arbetare från landet.

Den markerade oron över ISIS:s förmåga att rekrytera och upprätta baser utanför sina syriska och irakiska fästen, ökar utsikterna att de exporterar sitt religionskrig i hela regionen.

Men närvaron av en aktiv libysk cell – där flera islamistiska miliser lovade trohet till gruppen tillbaka i slutet av 2014 – ses som särskilt oroande på grund av Libyens närhet till Italien.

Libyen är en vanlig smugglingsrutt för illegala invandrare och flyktingar in i Europa, något den tunisiska terroristen är klart medveten om, eftersom han lovar att gruppen planerar att använda Libyen som bas för att sprida sig till den europeiska kontinenten.

Tusentals västfödda muslimer tros ha rest till Syrien och Irak för att gå med i ISIS, varav de flesta är från Europa, ledande europeiska och andra västerländska underrättelsetjänster varnar för risken för att radikaliserade och stridshärdade ISIS-rekryterade återvänder hem för att utföra attacker.

Även om inga västerländska soldater är kända för att vara verksamma i Libyen, kommer inrättandet av en ISIS-närvaro så nära Europa att ses med stor oro av europeiska säkerhetsorgan.

 

Libya: ISIS Bombers Threaten to Invade Europe

Perpetrators of deadly Corinthia Hotel attack last month say ISIS presence on border with Italy a springboard for expansion into Europe.

By Ari Soffer

First Publish: 2/25/2015, 11:05 AM / Last Update: 2/25/2015, 11:09 AM

ISIS terrorists in eastern Libya

Reuters

A video released by ISIS in Libya and published by the Arabic-languageAsharq al-Awsat shows the two perpetrators of a deadly attack on the Corinthia Hotel in January threatening that ISIS’s newly-established presence in the country would be used as a springboard to invade Europe.

The footage itself is believed to have been taken in western Libya, where a rival parliament has been set up in the city of Tripoli amid ongoing violent unrest between various warring factions in the country, which has been without an effective central government since the overthrow of the Gaddafi regime in 2011.

The two terrorists – who were killed during the deadly attack on January 17 which left 10 others dead, including an American and two French citizens – are identified as foreign fighters ”Abu Ibrahim” from Tunisia and ”Abu Salman” from Sudan.

The masked Sudanese jihadist begins the video with a call for Libyans to ”rise up” against the western-backed Libyan government, which is based in the eastern Libyan city of Tobruk.

His Tunisian partner – whose face is uncovered but blurred out – claims that ISIS intends to use its bases in Libya to ”open the gates” to the ”Maghreb,” or northern Africa.

Although ISIS – or the Islamic State, as it refers to itself – is mainly based in Syria and Iraq, affiliates have been active for some time in parts of northern Africa, particularly in Egypt’s Sinai Peninsula, where the Ansar Bayt al-Maqdis jihadist group last year pledged its allegiance to ISIS’s leader Abu Bakr al-Baghdadi.

But just last month the Islamist terrorist group’s presence in Libya hit headlines, when it broadcast the brutal mass-execution of 21 Coptic Christians, triggering reprisal air-raids from Egypt and a mass-exodus of Egyptian workers from the country.

It highlighted concerns over ISIS’s ability to recruit and set up bases beyond its Syrian and Iraqi strongholds, raising the prospect it could export its religious war throughout the region.

But the presence of an active Libyan cell – where several Islamist militias pledged allegiance to the group back in late 2014 – is viewed as particularly worrying due to Libya’s close proximity to Italy.

Libya is a regular smuggling route for illegal immigrants and refugees intoEurope, something the Tunisian terrorist is clearly aware of, as he vows that the group plans to use Libya as a base to spread into the European continent.

Thousands of western-born Muslims are believed to have traveled to Syria and Iraq to join ISIS, most of whom are from Europe, leading European and other western intelligence agencies to warn of the potential for radicalized and battle-hardened ISIS recruits returning home to carry out attacks.

Although no western fighters are known to be operating in Libya, the establishment of an ISIS presence so close to Europe will be viewed with considerable concern by European security agencies.

 

Om The Golani Snowman

I am an international spy, selling my goods to the highest bidder.
Detta inlägg publicerades i ISIS, Libyen. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s